Jak chápeme tanec?

Naším cílem je seznámit s tancem, v tanci vzdělávat a zdokonalovat co nejširší okruh zájemců. Naše tréninky jsou zaměřeny na taneční pohyb v úzké vazbě s hudbou, na osvojení si základních pravidel, ze kterých společenský tanec vychází a rozvíjet je tempem a na úrovni, která odpovídá vašim potřebám a zájmům. To vše se opírá o mnohaletou praxi zkušeného trenéra.

V čem se lišíme od ostatních tanečních a proč si u nás tanec zamilujete?

Důraz je kladen na principy tance a pohybu, charakter jednotlivých tanců, cítění a vyjádření hudby a vedení v páru. Na prvém místě u nás není ambice soutěžit, ale cítit se při tanci příjemně a vypadat při tom elegantně. Průběh tréninku je tedy zaměřen na zdokonalování detailů, správnou rytmizaci (to aby Vaše pohyby souvisely s hudbou), na zásady vedení v páru.

Nezáleží na Vaší pokročilosti, ale na chuti naučit se něco nového. Náš trenér Vám bude na rozdíl od běžných tanečních opravovat chyby, můžete se ho v průběhu výuky na cokoli zeptat. Dokonce můžete jednu a tutéž probíranou látku mnohokrát opakovat, dokud si ji neosvojíte.

Je opravdu snadné začít

U nás nemusíte platit kurzovné za několik měsíců dopředu, ale pouze za lekce, na kterých jste opravdu byli. Pro začátek nemusíte mít dokonce ani tanečního partnera (partnerku), stačí přijít, nasát atmosféru a vyzkoušet si základní taneční pohyb.

Tanecni-pro-dospele.cz © 2012 | Tvorba www od Zajimava.cz | Odkazy |